GHS 2P

GHS 2P (1 sản phẩm)
Bơm trục rời TECO GHS 2Pole

 
 
  • Bơm trục rời TECO GHS 2 cực
    Bơm nước TECO trục rời 2 cực, chuyên dùng cho bơm nước công nghiệp, bơm nước  teco cho nhà máy, tháp giải nhiệt