bom chua chay teco

WD V BƠM NƯỚC TECO MỘT CỬA HÚT

Bơm một cửa hút TECO WD (V), cung cấp nước cho hệ thống xử lý nước, Bơm TECO cung cấp lượng nước lớn đáp ứng nhu cầu các công trình công nghiệp. tuổi thọ cao.

GHS BƠM TRỤC RỜI TECO

Bơm trục TECO, động cơ teco gắn với đầu bơm qua khớp nối, Bơm TECO công suất lớn.