BƠM INOX TECO GTS

BƠM INOX TECO GTS (1 sản phẩm)
Bơm inox TECO 304 Chuyên dùng cho môi trường xử lý nước thải, bơm nước biển nuôi trong thủy hải sản,