BƠM HÓA CHẤT TECO

BƠM HÓA CHẤT TECO (1 sản phẩm)
Bơm hóa chất TECO
Sử dụng:
Hóa chất lỏng hoặc tuần hoàn nước
Các giải pháp mạ khác nhau bao gồm xử lý bề mặt mạ
Xử lý nước thải
Các tính năng:
1. Máy bơm sử dụng các loại nhựa khác nhau theo yêu cầu hóa học, bao gồm FRPP, PVDF, CPVC;
2. Nhiệt độ chất lỏng tối đa: CPVC 75 ° C (167 ° F) / FRPP 80 ° C (176 ° F) PVDF 90 ° C (194 ° F);
 

 
 
  • Bơm Hóa chất TECO CGCK
    Bơm hóa chất TECO Sử dụng: Hóa chất lỏng hoặc tuần hoàn nước,Các giải pháp mạ khác nhau bao gồm, xử lý bề mặt mạ Xử lý nước thải